Lovö Prästgård

Ekologisk mjölkgård - Stockholm

(c) Fabio Galli
Lovö prästgård egologisk produktion
Ekologisk mjölkproduktion stockholm

Vad är Ekologiskt?

För att få kalla sitt jordbruk ekologiskt och marknadsföra sina produkter som ekologiskt måste man vara certifierad. Vi följer KRAVs regelverk(på KRAVs hemsida redivisas reglerna i detalj) för ekologisk produktion och varje år kommer en kontrollant för att gå igenom gård, djur och papper.

Rent praktiskt för oss innebär det att i odlingen jobbar vi med växelbruk och marken gödslas med gödsel från djuren. För djurens del handlar det om att främja deras naturliga beteende. Det handlar bland annat om att låta djuren vara ute i fina beteshagar om vår, sommar och höst och komma ut och rasta sig om vintern, låta kalvarna dricka riktig mjölk direkt från kon.

Vi jobbar också med att minska energiförbrukningen och vi köper bara in grön el.

Och mycket mer, vid frågor hör av er.

Karel Leesment har beviljats Startstöd av Länstyrelsen i Stockholms län.

Välkommen till Lovö prästgård!

- Ekologisk mjölkgård

Knappa 1,5 mil från Stockholms central ligger gården Lovö prästgård - en ekologisk mjölkgård - mitt i natursköna mälaren, tre kilometer från Drottningholms slott.

 

Här har sedan 1987 bedrivits ekologiskt jordbruk och vi är stolta att kunna säga att vi - som en av de första - började leverera ekologisk mjölk till Arla 1991. Mjölken körs till Kallhäll i Stockholm och sedan vidare ut i butiker i Stockholm. Vi har förutom korna Sveriges största Arla miniorverksamhet och tar emot över 6000 barn varje år som får komma och se gården.

Vi har även en fårbesättning bestående av gotlandsfår. Lammen föds på våren och föds endast upp på bete innan de till hösten slaktas på Sörby slakteri & styck, ett litet lokalt slakteri utanför Heby. Köttet säljs sedan direkt till konsument.

Vi strävar efter biologisk mångfald och låter kor, får och hästar växelvis beta markerna för att på så sätt få naturligt parasitfria beten så att vi slipper giftiga avmaskningsmedel.

 

Gården omfattar 140 hektar som inkluderar skog, åker och betesmarker. Vi odlar havre, vårvete, ärtor och vall, det mesta används som foder till våra djur. Vi odlar även grönsaker i mindre mängd som säljs i den egna gårdsbutiken och till några restauranger.

 

Mvh familjen Rydström/Leesment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsbutiken

Håller öppet alla dagar-Välkommen!

 

Tacksägelsegudstjänst 14 oktober klockan 11 i ladan

Välkomna, vi firar gudstjänst i ladan. Där talar vi om årets skörd, äter skördesoppa, håller skördeauktion och samlar in pengar till Kyrkans internationella arbete samt ett lokalt projekt för barn för att öka medvetandet och intresset för biologisk mångfald. Alla är välkomna - tagBondgårds gärna med frukt, grönsaker eller inläggningar som kan säljas på auktionen.

Bondgårdsbesök med skolklass kan nu bokas direkt genom att ringa till gården.

 

Klimatsmart ekogård

 

På Ekologiska lantbrukarnas hemsida ligger denna film om Klimatsmarta ekogårdar upplagd. Den är filmad från vård gård och vår alldeles egna Elin pratar om vikten av betet för att vara klimatsmart.